ul. Floriańska 47
31-019 Kraków
tel/fax: 12 422-34-62
ul. Juliusza Słowackiego 42
32-400 Myślenice
tel: 12 274-40-22