Początki działalności Firmy datuje się na przełom XIX i XX wieku. Wtedy to Helena Voigt, żona Kazimierza – znanego krakowskiego tokarza – zaczęła sprowadzać z Wiednia pierwsze gotowe okulary korekcyjne w metalowych oprawkach.
 
Rozwijający się przemysł, a co za tym idzie technizacja życia, wymagała coraz lepszego widzenia u ludzi, aby mogli sprostać nowym warunkom pracy.
 
VOIGT OPTYK był jednym z trzech istniejących na owe czasy „punktów” optycznych, w których można było zaopatrzyć się w pomoce wzrokowe.
 
Stopniowo w sklepie Heleny Voigt zaczęły pojawiać się inne akcesoria, które były bezpośrednio lub pośrednio związane z optyką. Należy tu wymienić przede wszystkim: lupy, lunety, aparaty i błony fotograficzne.
 
W 1910 roku firma na dobre zaistniała w kronikach handlowych miasta Krakowa i tą też datę przyjęto jako rok założenia Firmy VOIGT OPTYK.
 
Sklep rozwijał się prężnie, gdyż branża była nowa i bardzo potrzebna. Helena urodziła dwóch synów Jana i Stanisława, dla których nie było właściwie innej drogi jak kontynuacja działalności w branży.
 
Helena wysłała swoich synów na szkolenie do Niemiec, do najbardziej znanej na owe czasy szkoły optycznej w Jenie. W tym mieście znajdowała się bowiem kolebka optyki europejskiej stworzona przez profesora Abbe i mechanika Carla Zeiss’a.
 
W 1928 roku firma zmieniła siedzibę na kamienicę przy ul. Floriańskiej 47, gdzie do dzisiaj się znajduje.
 
Po powrocie z Niemiec Stanisława Voigt Firma zaczęła rozwijać się bardzo prężnie. Duży wpływ na to miało uzyskanie przedstawicielstwa znanej na owe czasy firmy fotograficznej Leica oraz okularowej Zeiss.
Kolejnym istotnym etapem jest powrót z czteroletnich studiów optycznych w Jenie (tradycja) syna Stanisława – Piotra w roku 1978.
 
Zaowocowało to uruchomieniem pierwszego (na dużą skalę) punktu usługowego w Polsce zajmującego się produkcja i dopasowywaniem soczewek kontaktowych twardych.
 
W dalszych latach do Firmy przystępuje Barbara, siostra Piotra a opuszczają ją Jan i zajmujący się fotografią Andrzej (syn Jana).
 
W połowie lat osiemdziesiątych z firmy odchodzi Stanisław, przede wszystkim ze względu na zły stan zdrowia.
 
Koniec lat osiemdziesiątych to dalszy rozwój firmy. Utworzenie filii w Chrzanowie i Myślenicach.
 
Dzisiaj Firma po ponad stu latach istnienia jest jedną z najstarszych w branży w Polsce i najstarszą w Krakowie. Firma dba o tradycje i postęp, kształcąc jednocześnie przyszłych adeptów zawodu optycznego.